• BG-1(1)

Новини

Какво представлява OLED дисплеят?

OLED е съкращението от Organic Light Emitting Diode, което означава „Органична светоизлъчваща дисплейна технология“ на китайски. Идеята е, че органичен светлоизлъчващ слой е поставен между два електрода. Когато положителните и отрицателните електрони се срещнат в органичния материал, те излъчват светлина.Основната структура наOLED е да се направи слой от органичен светоизлъчващ материал с дебелина десетки нанометри върху стъкло от индий-калаен оксид (ITO) като светлоизлъчващ слой. Над светлоизлъчващия слой има слой от метални електроди с ниска работна функция, образуващи структура като сандвич.

7

високотехнологичен OLED дисплей

Субстрат (прозрачна пластмаса, стъкло, фолио) – Субстратът се използва за поддържане на целия OLED.

Анод (ПРОЗРАЧЕН) – Анодът елиминира електроните (увеличава електронните „дупки“), докато токът протича през устройството.

Слой за транспортиране на дупки – Този слой се състои от молекули на органичен материал, които транспортират „дупки“ от анода.

Луминесцентен слой – Този слой се състои от молекули на органичен материал (за разлика от проводимите слоеве), където протича процесът на луминесценция.

Слой за транспортиране на електрони – Този слой се състои от молекули на органичен материал, които транспортират електрони от катода.

Катоди (които могат да бъдат прозрачни или непрозрачни, в зависимост от вида на OLED) – Когато през устройството протича ток, катодите инжектират електрони във веригата.

Процесът на луминесценция на OLED обикновено има следните пет основни етапа:

8

① Инжектиране на носител: под действието на външно електрическо поле, електрони и дупки се инжектират в органичния функционален слой, поставен между електродите от катода и анода, съответно.

② Транспорт на носител: инжектираните електрони и дупки мигрират съответно от слоя за транспортиране на електрони и слоя за транспортиране на дупки към луминесцентния слой.

③ Рекомбинация на носители: след като електроните и дупките се инжектират в луминесцентния слой, те се свързват заедно, за да образуват двойки електронни дупки, тоест екситони, поради действието на силата на Кулон.

④ Миграция на екситони: Поради дисбаланса на транспорта на електрони и дупки, основната област на образуване на екситони обикновено не покрива целия луминесцентен слой, така че ще възникне дифузионна миграция поради концентрационния градиент.

⑤Екситонното лъчение дегенерира фотони: Екситонен радиационен преход, който излъчва фотони и освобождава енергия.


Време на публикуване: 11 август 2022 г