• BG-1(1)

Новини

Глобалният пазар на панели за преносими компютри пада

Според данни от проучване на Sigmaintell, глобалната доставка на панели за преносими компютри през първото тримесечие на 2022 г. е била 70,3 милиона броя, което е спад с 9,3% от пика през четвъртото тримесечие на 2021 г.; Със спада в търсенето на оферти за образование в чужбина предизвикано от Covid-19, търсенето на лаптопи през 2022 г. ще навлезе в етап на рационално развитие и мащабът на доставките ще намалява постепенно.Краткосрочни сътресения в глобалната верига за доставки на преносими компютри. В началото на второто тримесечие основните марки преносими компютри ускориха своята стратегия за изчерпване. През второто тримесечие на 2022 г. глобалните доставки на панели за преносими компютри ще бъдат 57,9 милиона годишно -Спад на годишна база от 16,8%; Годишният мащаб на доставките през 2022 г. се очаква да бъде 248 милиона броя, спад на годишна база от 13,7%.

23d526e60544ddef328a16f53aacf86

Време на публикуване: 16 юли 2022 г